De wijngaarden op dit moment: maart

dinsdag 4 maart 2014

Gedurende 6 weken (als er geen onderbreking is door strenge vorst) wordt er druk gesnoeid. De ranken worden in maart tot maximaal het vierde blad teruggesnoeid. Snoeien is nodig om de sapstroom naar de vruchtdragende knoppen te stimuleren en zo de kracht en de vruchtbaarheid van de stokken in balans te brengen. Bovendien gebeurt het snoeien om de wijnstokken de juiste vorm te geven en te voorkomen dat de bladeren te dicht op elkaar groeien. Ruimte tussen de bladeren bevordert de fotosynthese en zo krijgen de druiven genoeg lucht. Tenslotte kun je tijdens et snoeien de ontwikkeling en de kwaliteit in de gaten houden en zo onnodige veroudering van de wijnstok tegen gaan. Het snoeien gebeurt met de hand en dit werk vereist specifieke opleiding en een vakdiploma. Dit snoeien is aan zeer strenge regels gebonden.

Er zijn 4 snoeimethoden die toegestaan zijn in de champagne. Bij alle methoden mag een wijnstok gemiddeld niet meer dan 18 ogen per m2 hebben. Verder worden de velden nagelopen en worden alle paaltjes rechtgezet en daar waar nodig worden reparaties verricht.